Annons

Debatt: Satsa på fritidshemmet – satsa för framtiden!

Debattartikel av Anne-Lie Nilsson, Ordförande Lärarförbundet Växjö
Debatt • Publicerad 15 maj 2019
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Johanna Eriksson

Den 14 maj firade vi fritidshemmens dag. Vi firade den fantastiska verksamhet där barnen får leka, lära och utvecklas. Tyvärr är det också en dag för att uppmärksamma de alldeles för stora barngrupperna och att det finns för få utbildade lärare i fritidshem.

Närmare en halv miljon barn är idag inskrivna i fritidshem, och de tillbringar ofta halva sin skoldag där. Den fritidspedagogiska undervisningen utvecklar samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer. Det är viktiga förmågor som motsvarar de kompetenser som EU har definierat som centrala i ett globaliserat kunskapssamhälle.

Annons

Fritidshemmets uppdrag skiljer sig från den obligatoriska skolan. Lärandet är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Ett gott exempel på detta är Gustavslundskolans undervisning på fritidshemmet. Genom att arbeta med Lego-town, experiment, programmering, vernissage, Poetry slam, fritidsråd etc. får eleverna träna på ovanstående förmågor och även entreprenöriellt lärande.

Ett kvitto på fritidshemmets viktiga roll är att riksdagen har beslutat att införa krav på lärarlegitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet från och med den 1 juli i år. Det är ett viktigt steg för att säkra kvaliteten, men samtidigt har vi en enorm brist på utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

Enligt Skolverkets senaste statistik har endast 39 procent av de anställda i fritidshemmen en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta siffran sedan statistiken började samlas in 1995.

I nuläget har vi ingen ny statistik, men 2017 i Växjö kommun hade behörig lärare i fritidshem ansvar för 44 elever jämfört med 2012 då det var 31 elever, vi befarar ännu sämre siffror för 2019. Våra lärare i fritidshem gör ett fantastiskt jobb med att försöka se varje elev och stimulera deras utveckling men de behöver fler behöriga kollegor.

Det behövs rejäla satsningar på att fler ska utbilda sig till lärare i fritidshem och de lärare vi har måste ges mycket bättre förutsättningar. Många lärare i fritidshem arbetar även i förskoleklass eller grundskolan under den första halvan av skoldagen, vilket gör att man får färre timmar för att planera fritidshemmets verksamhet. Detta dubbla ansvar skapar en ohälsosam stress. Skolhuvudmännen måste ge förutsättningar för lärarna att prioritera den fritidspedagogiska undervisningen.

Det behövs också fler vägar in i lärarutbildningarna så att vi kan få fler behöriga lärare i fritidshem. Det finns många erfarna men obehöriga anställda som bör erbjudas utbildning, och vi har fritidspedagoger med äldre utbildningar som idag exkluderas från lärarlegitimationen på ett oacceptabelt sätt. Byråkratiska knutar måste lösas upp och nya möjligheter till vidareutbildning skapas. Vi har inte råd att förlora en enda av de engagerade lärare som brinner för fritidshemmet.

Med fler behöriga lärare, mindre elevgrupper och tid för planering och utveckling av undervisningen, då kan vi förverkliga fritidshemmens fulla potential att stärka elevernas lärande och utveckling. Då satsar vi för framtiden!

Anne-Lie Nilsson, Ordförande Lärarförbundet Växjö

VILL DU SKRIVA DEBATTARTIKEL/INSÄNDARE PÅ VXONEWS? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE.

Annons
Annons
Annons
Annons