Sena avbokningar debiteras inte inom vården

.
.
Foto:lars johansson

Region Kronoberg har beslutat att sena av- och ombokningar inte ska debiteras med anledning av coronavirussjukdomens framfart. För att invånare inte ska komma till vården när de har förkylnings- eller influensasymtom gör regionen det möjligt att boka av eller om sin tid med kort varsel utan debitering.

De patienter som inte hör av sig och inte kommer på sitt besök ska fortfarande debiteras.