Skarp kritik mot polisutbildningen i Växjö

Genrebild.
Genrebild.
Foto:Per-Erik Sandebäck, Smålandsposten

Tidigare i år genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Då upptäcktes det att anställda och studenter behandlas olika om de skadas, skriver SVT Småland.

Det finns rutiner för anställd personal kring hur tillbud och arbetsskador ska hanteras, men de rutinerna omfattar inte studenterna.

När en student skadas allvarligt anmäls det enbart till Kammarkollegiet för ekonomisk ersättning medan ett tillbud med en anställd anmäls till berörda myndigheter som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Under riskfyllda moment har det inträffat flera allvarliga tillbud på polisutbildningen. Rutinerna måste nu ses över och polisutbildningen måste se till att de även omfattar studenterna. Annars riskerar de föreläggande eller förbud, skriver SVT Småland.

Nu måste polisutbildningen se över sina rutiner och se till att de även omfattar studenterna annars riskerar de föreläggande eller förbud.