Smittskyddsläkaren om första dödsfallet: ”Tyvärr väntat”

.
Foto: Ebba Sund

Kronoberg har fått sitt första dödsfall i covid-19. En äldre person har avlidit i Alvesta. Enligt Region Kronoberg har personen vårdats på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus. Enligt Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg, är dödsfallet beklagligt men väntat.

– Vi känner med de anhöriga. Det är för våra äldre och för personer i riskgrupper som det nya coronaviruset kan få de allvarligaste konsekvenserna. Att även vi i länet skulle få dödsfall är mycket beklagligt, men också tyvärr väntat, säger Christian Romin Blomkvist.

På grund av patientsekretessen kommer Region Kronoberg inte lämna ut några ytterligare uppgifter om den avlidna. I skrivande stund finns 53 bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län, varav tre personer vårdas på sjukhus.