Stor risk för gräsbränder

.
.
Foto:Mattias Mattisson

 

Under torsdagen och fredagen är risken för gräsbrand stor i hela Kronobergs län. SMHI har uppdaterat läget och gått ut med att risken för gräsbränder är stor under eftermiddagen på torsdagen och fredagen.

Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Klass 2-varningarna för mycket höga flöden har tagits bort och i nuläget finns två varningar för höga flöden. Det gäller Skålån med biflöden och Mörrumsån nedströms sjön Salen.