Stora byggplaner kan stoppas – oro för ökad segregation

SBB Mjärden vill bygga 150 nya lägenheter på Kringelvägen på Hov. Planen är att bygga bostäderna precis intill de lägenhetshus med 450 lägenheter som ligger där i dag.

Enligt Smålandsposten har fastighetsägaren ansökt om ett planändring men förslaget till beslut på kommande möte med kommunstyrelsens arbetsutskott är att säga nej. Kommunen vill först utreda om det är lämpligt att bygga fler lägenheter där, eftersom det är ett bostadsområde som, enligt beslutsunderlaget "kännetecknas av låga medianinkomster och en relativt utbredd trångboddhet”.

Det finns en oro att förtätningen skulle kunna ge ökad etnisk och socioekonomisk segregation, skriver Smålandsposten.