Storföretagen går ihop för att utveckla Bäckaslöv

Foto: JONAS LJUNGDAHL

Skanska, Södra och Combitech går ihop för att tillsammans med Växjö kommun utveckla Bäckaslöv. I projektet Crossways Växjö är fokus på att skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.

– Det som är unikt med Bäckaslöv är samarbetet och samverkansformen snarare än de byggnader som vi kommer att utveckla. Vi är tre olika företag i Växjö med ett gemensamt mål om att utveckla en stadsdel på ett nytt och smartare sätt. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi ett steg ytterligare mot klimatneutralitet och FNs 17 globala mål, säger Emma Hulth, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

Bäckaslöv är en ny stadsdel i Växjö sta och beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.