Två äldre avlidna i covid-19

.
Foto: ERIK SIMANDER

Antalet dödsfall till följd av covid-19 ökar i Kronobergs län. Det senaste dygnet har ytterligare två dödsfall rapporterats. Det är två äldre personer, varav en vårdades på sjukhus.

Totalt har 36 personer avlidit i Kronobergs län.