Två kronobergare avlidna i covid-19

Växjö lasarett
Foto: Mimmi Kungberg

21 nya fall av covid-19 har konstaterats i Kronobergs län det senaste dygnet. Region Kronoberg rapporterar också att ytterligare två personer har avlidit till följd av virussjukdomen.

Det är en äldre person som har vårdats på sjukhus och en äldre person som avlidit utanför sjukhus. Totalt har 43 personer avlidit och 591 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 25 personer som vårdas på sjukhus, varav tre på intensivvårdsavdelningen.