Två nya dödsfall i Kronoberg

.
Foto: NIKLAS LARSSON

Under det senaste dygnet har två patienter som smittats med covid-19 avlidit i Kronobergs län. Det är två äldre personer som inte har vårdats på sjukhus som avlidit till följd av virussjukdomen.

Det är 13 personer som är inlagda på sjukhus, varav två vårdas på intensivvårdsavdelningen.