Utbildning fick kritik – tvingades till åtgärder

Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet.
Foto:Lena Gunnarsson

Kvaliteten på Linnéuniversitetets utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen i historia ifrågasattes förra året. Universitetet har genomfört åtgärder för att stärka kvaliteten och nu konstaterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utbildningen håller hög kvalitet.

– Vi är mycket glada över att de förändringar och förtydliganden vi gjort i forskarutbildningen lett till bedömningen att utbildningen håller hög kvalitet. Vi är stolta över bredden och djupet i forskarutbildningen i historia, både vad gäller ämnes-inriktningar och rekrytering av doktorander. Kollegiet har gjort ett stort arbete för att stärka och synliggöra strukturerna i utbildningen, säger Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora.

UKÄ ansåg förra året att bland annat den systematiska planeringen, uppföljningen, kursutvecklingen och säkerställande av progressionen i doktorandernas arbete inte var tillräcklig.