Våren kan börja redan i februari

.
.
Foto:Karin Asmundsson

Om 50 år väntas våren börja långt tidigare än vad den gör idag till följd av klimatförändringarna. I dagsläget börjar våren och växtsäsongen i början av april i Växjö men år 2070 kan den börja så tidigt som i februari enligt SMHI:s klimatforskare, skriver tidskriften Sveriges Natur och nyhetsjänsten Newsworthy.

Växtsäsongen börjar när dygnsmedeltemperaturen för första gången överstiger fem plusgrader fyra dygn i rad, och slutar när den ligger under fem grader lika länge.

Längre växtsäsong innebär bland annat att vårbruket kan börja tidigare vilket gör att det produceras mer mat för människor och djur. Men det innebär också att pollenallergiker kommer drabbas tidigare och att konsekvenser för den biologiska mångfalden på lång sikt kan bli svår att förutspå.

Tidigare vårgrönska innebär även en större risk för torka visar forskning, skriver tidskriften Sveriges Natur och nyhetsjänsten Newsworthy.

– Om det blir varmare och inte samtidigt blötare ökar avdunstningen, och då kan det ske en uttorkning av jorden, säger Sverker Hellström, klimatolog på SMHI.