Vattenledningar spolas - håll kranarna stängda

.
.
Foto:MAXIM THORÉ

I maj och juni ska vattenledningsnätet i Lammhult spolas rent. Spolningen är en del av underhållsarbetet för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet.

Under vecka 20 till 25 kommer arbetet att utföras. De fastighetsägare som berörs i varje etapp kommer att få information i brevlådan några dagar i förväg. I informationen uppmanar kommunen till att inte använda vattnet den dag som spolningen utförs.

”Håll alla vattenkranar stängda i de berörda fastigheterna under hela tiden som arbetet pågår. Tappa upp vatten i förväg så att du klarar dig under dagen. Dricksvattnet kan bli missfärgat i samband med spolningarna. Missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda starkt missfärgat vatten till dryck eller matlagning. Missfärgat vatten kan även uppstå utanför det området där spolning pågår”, skriver Växjö kommun på sin hemsida.