Växjö kommun producerar skyddsutrustning

Oliver Rosengren
Oliver Rosengren
Foto:Filip Sjöfors

Personer som deltar i daglig verksamhet inom Växjö kommun kommer nu att bidra i produktion av skyddsutrustning till vård och omsorg. Det är Växjö kommun som i ett pressmeddelande skriver att det råder brist på just skyddsutrustning och för att avhjälpa bristen kommer arbetsmarknadsanställda, deltagare i daglig verksamhet och personer som tar emot ekonomiskt bistånd att producera skyddsutrustning.

– Just nu är det en extraordinär situation och alla behöver hjälpas åt. En trång sektor i krishanteringen är skyddsutrustning. Personer som tar emot bidrag kan avlasta vård och omsorg med att producera skyddsutrustning. Allt vi bidrar med kan vara livsavgörande, säger Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd i ett pressmeddelande.