Växjö kommun skapar kompetensbank

.
Foto: Tekla Höckert

Växjö kommun gör en inventering av kompetenser bland medarbetarna. Kommunen vill skapa en kompetensbank för att vara förberedda om det skulle bli ett läge där det saknas personal inom vissa samhällsviktiga funktioner.

– Vi ser ett stort engagemang hos våra medarbetare vilket är fantastiskt att se. På bara några timmar var det fler än 1000 anställda som registrerade sig i kompetensbanken, säger Lena Gustafsson, HR-chef på Växjö kommun.

Det är bland annat kompetenser som vård och omsorg, arbete med barn och ungdomar, kommunikation och krisledningsarbete som inventeras. Växjö kommun kommer också att dela med sig av e-tjänsten för kompetensbanken till andra kommuner.