Växjö satsar för att motverka segregation

Växjö kommun får över tio miljoner kronor från Tillväxtverket för ett långsiktigt arbete för att motverka segregation. 2020 års medel, som är på 10 661 000 kronor, kommer att användas för att förstärka insatser för kvinnor i utanförskap, barn och unga i skolan och samhället i stort.

– Med denna satsning kan vi fortsätta vårt arbete för att minska segregationen i Växjö kommun samt göra vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i hela kommunen ännu bättre. Vi får också möjlighet att ytterligare komplettera polisens arbete för att öka tryggheten i samhället och arbeta brottsförebyggande, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen som får exakt lika stor summa pengar för arbetet. Pengarna ska gå till insatser för att höja skolresultatet bland utrikes födda samt insatser för att få fler kvinnor i utanförskap att komma i arbete eller studier.