Växjöprofilen vinner pris

Foto:Fotograf JFalk

Björn Sundeby, entreprenör och grundare av IST, är årets vinnare av utmärkelsen Ljusfyren. Det är Stiftelsen Pharos som tilldelar Björn Sundeby priset eftersom de menar att han är ”en sann Ljusfyr som visar vägen till en stadsbyggnadskonst där mänskliga värden står i centrum”.

Motiveringen lyder: ”Årets Ljusfyr går till Björn Sundeby för att han genom praktisk handling visat en väg ut ur det rationellt fantasilösa byggandets grepp om arkitekturen. Genom att plocka fram gamla skönhetsvärden, lokalt hantverkskunnande och sinne för detaljer banar han väg för återgången till ett harmoniskt, tidlöst och sant hållbart stadsbyggande. Björn är en föregångare för det nya årtiondet där människans behov och välbefinnande kommer stå i centrum istället för det moderna byggandets kortsiktiga vinstmaximeringsideal”.