Veab sänker avgiften

Veab och simhallen
Foto: LENA GUNNARSSON

Coronakrisen har slagit hårt mot både företag och privatpersoners ekonomi. Därför väljer Växjö Energi att sänka elnätsavgiften för både privatkunder och företagskunder från och med den 1 maj.

– En sänkning av elnätspriset var inplanerad sedan tidigare men skulle genomföras först år 2021. Vår förhoppning är att kunna underlätta för såväl hushållen som de restauranger, frisörer, industrier, butiker och många andra som kämpar för sin verksamhet, säger Mats Lundin, affärsområdeschef Elnät på Växjö Energi.

Det är omkring 37 000 kunder som får en lägre elnätsavgift. Exakt hur sänkningen blir skiljer sig åt beroende på kundområde och abonnemang.

Dessutom kommer Växjö Energi att se över kunder med en mätarsäkring på 16 A för att säkerställa att de får den tariff som är mest gynnsam ekonomiskt beroende på användningen av el. Sammantaget kommer prissänkningen och justeringen av tariff innebära att elnätskostnaden minskar med cirka 8 miljoner kronor.