Annons
Innehåll från Växjö Energi

Här växer din fjärrvärme

Visste du att fjärrvärmen i Växjö nu är 100 procent förnybar? Det innebär att bark, grenar, flis och andra restprodukter från den lokala skogsindustrin värmer upp närmare 10 000 villor och företag i kommunen.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

– Istället för att låta restprodukterna ligga kvar i skogen använder vi energin som finns i det som bränsle och på så sätt får vi en helt förnybar värme- och elproduktion, berättar Camilla Kunstelj, HSE-chef på Växjö Energi.

I Växjöregionen har skogen i århundraden varit en basnäring för invånarna. Träden blir till stockar och timmer, som blir till hus, massa och möbler. Skogens och skogsindustrins restprodukter blir också till energi för invånarna i kommunen, eftersom Växjö Energi använder restprodukterna för att tillverka förnybar el och klimatsmart fjärrvärme.

– Vi använder grotflis, stamvedsflis, bark och sågspån som bränsle. Vi använder också en liten mängd flis från returträ, berättar Camilla Kunstelj, som jobbar med området hälsa, säkerhet och miljö på företaget.

Växjö Energis fjärrvärme är sedan december 2019 helt fossilbränslefri, och så är även företagets verksamhet. Det innebär att man inte längre använder något fossilt bränsle för att värma upp fjärrvärmesystemet, inte ens under de kallaste vinterdagarna.

Växjö Energi är landets första fossilfria energibolag. I december 2019 eldades det sista torvlasset.Foto: Jonas Ljungdahl

Avverkar Växjö Energi någon skog för att producera fjärrvärme?

– Nej, vi eldar med rester från avverkningar som ändå görs för att förse skogsindustrin med timmer och massaved. Våra avtal försäkrar också att resterna kommer från avverkningar som bedrivs enligt ett hållbart skogsbruk.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet har bidragit till att utsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun minskat kraftigt.Foto: Jonas Ljungdahl

Fjärrvärme kom till för att förbättra luften i städerna, då det är bättre med en stor gemensam förbränningsugn än att alla hus har egna pannor. I Växjö produceras all fjärrvärme på Sandviksverket. Där värms vatten upp som leds ut till kundernas uppvärmnings- och varmvattensystem. Det avsvalnade vattnet leds sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp igen och ledas ut på nytt.

Växjö Energi tar även tillvara på ångan som bildas när fjärrvärme produceras. Ångan används för att driva turbiner och på så sätt tillverkas förnybar el. Växjö Energi gör alltså två sorters energi samtidigt och numera helt fossilfritt.

Nu är Växjö Energi helt 100. Målet 100 % fossilfri verksamhet är uppnått.Foto: Jonas Ljungdahl

För att ytterligare värna om miljön köper Växjö Energi bara in bränsle från ett tiotal företag som har runt sju mil till Växjö.

– På så sätt begränsar vi även användningen av drivmedel. Koldioxiden som bildas vid förbränning av restprodukter hinner skogen själv ta hand om, vilket leder till att det inte blir något överskott av koldioxid i atmosfären. Det känns jättebra, avslutar Camilla.

Läs mer

Fakta

Växjö Energi i korthet

Erbjuder produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder man även bredband på flera orter i Kronoberg.

Antal anställda: 208

Grundades: Redan år 1887

Kundlöfte: En del av din vardag – och en helt annorlunda framtid.

Denna text är en annons och är inte producerad av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se