Annons
Innehåll från Svenska Kyrkan

Teleborgs kyrka lyfter kvinnors röst

Snart är det internationella kvinnodagen. Teleborgs kyrka har valt att uppmärksamma detta lördagen den 9 mars med en eftermiddag på temat #weareone – av kvinnor, för alla. Här lyfts frågan om allas lika rättigheter, något som är lika aktuellt idag som någonsin förut.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

– Vi hör dagligen rapporter om hur unga kvinnor som, på ett eller annat sätt, hävdar sitt utrymme i det offentliga, blir utsatta för olika former av kränkningar. Med denna dag, som vi valt att kalla

#weareone-av kvinnor för alla hoppas vi ge dessa unga kvinnor ett utrymme för deras berättelser, men även sätta både musik och text i ett större sammanhang, som går tillbaka i generationerna och över våra gränser, säger Maria Ingemarsson Berg, musiker på Teleborg.

– Eftermiddagen inleds med att tre kvinnor berättar sin egen berättelse om vad som påverkat deras livsväg, vilka förväntningar de mött utifrån att de är kvinnor och hur det har haft betydelse för deras val. De reflekterar också kring var vi är om tjugo år, i Sverige och i världen, när det gäller jämställdhet. Så får de också möjlighet att ge sin uppmaning till oss, för att möjliggöra en mänskligare värld.

– De tre talarna kommer tala utifrån sina personliga tankar och erfarenhet. Tea är 21 år och född i Sverige, Mitra är från Iran och i 30-årsåldern och Barbro är pensionär och präst i Svenska kyrkan. De bär förstås på olika berättelser. Berättelserna som delas föder tankar och reflektioner kring egna erfarenheter. Vi hoppas på givande samtal vid eftermiddagens ”Afternoon tea” som internationella gruppen ordnar med, säger Carina Åstrand präst och projektledare.

– Det är ännu inte jämställt. Jag tänker att det blir så tydligt vid vissa tillfällen, som på podiet då Nobelprisen ska delas ut, och när man tittar i orkesterdiket. Det är många män. Det är en bit kvar innan möjligheterna som ges till kvinnor och män är helt lika. Från talutrymme till uppmärksamhet. Ända ner i förskoleålder ser vi skillnader, säger Carina.

– Forskning visar att kvinnor behöver prestera på en högre nivå än män för att få samma möjligheter och för att uppfattas positivt i en given funktion. Om kvinnor pratar mer än 38 procent är upplevelsen att de talar mer än männen. Man har också tittat på talutrymmet i en klassrumssituation då läraren talade två tredjedelar av tiden. Av den tid som var kvar talade pojkarna två tredjedelar av den tiden. De ytterligare 11 procenten av tiden, en niondel, talade flickorna. Pojkarna och männen får mer talutrymme och uppmärksamhet.

Under kvällen bjuds det på musik av kvinnliga tonsättare. Maria Ingemarsson Berg som är musiker på Teleborg har tankar kring upplägget.

– Efter förra årets #metoo-upprop och med utgångspunkt i Susanna Lindmarks stycke We are one för diskantkör och solocello har vi skapat en musikgudstjänst där unga kvinnor får göra sina röster hörda. Utöver stycket We are one har vi valt musik av Maria Löfberg, Laleh Pourkarim, Hillevi Dahl och Helena Andersson Bromander. Dels ville vi till största del, framföra musik av kvinnliga tonsättare, men även hitta musik som kan stämma till eftertanke och kanske till och med erbjuda lite motstånd.

– För att citera en av textraderna i Susanna Lindmarks stycke: ”Olika färger, men ändå desamma, skinande som en stråle från solen. Vi kommer att tända en brinnande flamma när vi sjunger att vi är en”, säger Maria Ingemarsson Berg

– Självklart är detta en dag för alla. Vi behöver verka för en mer rättvis värld av starka kvinnor och män som gör goda saker tillsammans, säger Carina.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se