Annons
Växjö

Debatt: Hälso- och sjukvård på 2020-talet eller annat århundrade?

Växjö • Publicerad 13 juli 2022
Detta är en opinionstext i Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det finns tyvärr stora skillnader hur kvinnor och män bemöts i vården generellt, vilket leder till samhällsproblem.

Kvinnor underbehandlas jämfört med män vid hjärtsjukdom, stroke, diabetes och benskörhet. Män får sjukskrivning snabbare, dyrare mediciner och mer avancerade hjälpmedel. Information vid cancerbesked kan också skilja sig åt.

Annons

Forskning på sjukdomar som drabbar kvinnor prioriteras inte tillräckligt. Det finns vanliga tillstånd som drabbar kvinnor, som helt enkelt inte varit registrerade som en officiell diagnos.

Det eftersatta kunskapsläget leder till vårdskador, långtgående besvär och kraftigt försämrad livskvalitet. Alltför många kvinnor tvingas lägga springskorna på hyllan efter att ha fött barn eller sjukskriva sig på grund av smärtor i samband med mens. Kvinnor lider i tysthet.

Gravida kvinnor drabbas hårt av personalbristen i sjukvården. Den skapar stora arbetsmiljöproblem. Barnmorskor och annan personal har under lång tid täckt upp luckor, vilket gjort att vården ändå fungerat, men många känner också att det blivit ohållbart.

Kvinnor utgör också en majoritet av alla medarbetare i vård och omsorg. Att förbättra deras arbetsvillkor är bra för dem, bra för vårdtagarna, för vårdresultatet och bra för Sveriges jämställdhet.

Centerkvinnorna har i många år drivit på för ökad jämställdhet inom hälso- och sjukvård. Nu är det en prioriterad fråga hos Centerpartiet i årets valarbete.

Vi vill se till att män och kvinnor behandlas lika i vården. Kvinnor ska inte behöva vänta längre på akutsjukvård eller få en kortare sjukskrivning än män för liknande sjukdomstillstånd.

Vi vill rusta hela vårdkedjan att hitta och hjälpa patienter med endometrios i rätt tid och med adekvata insatser. Ca en kvarts miljon har endometrios. Detta är en sjukdom många har svårt att få hjälp med.

Vi vill inrätta ett nationellt 10-årigt forskningsprogram kring sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor. Kunskap ger mer jämställd vård.

Vi vill se höjda generella statsbidrag till regionerna, så att fler sjuksköterskor kan få betald vidareutbildning, fler karriärtjänster skapas för barnmorskor och sjuksköterskor. Schemaläggning och arbetsmiljön i stort ska också förbättras.

Vi vill införa ett offentligt mål om max 25 medarbetare per chef inom välfärden.

Annons

Vi vill införa modellen en barnmorska per födande kvinna samt på sikt samma barnmorska genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården.

Vi vill se en förlossningsvård med mer valfrihet både för de blivande föräldrarna och för personalen. Det kan t ex finnas barnmorskeledda förlossningsenheter.

Vi vill korta tiden för ambulansen att nå fram. Det ger ökad trygghet, då långa avstånd finns, både för gravida och för invånare med andra sjukdomstillstånd.

Välj rätt när du röstar i höstens val! Centerkvinnorna och Centerpartiet har inte drabbats av valfeber, vi är sedan länge vaccinerade med kunskap och drivkraft när det gäller jämställdhet.

Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons